Women's World Banking

Stichting

OVER ONS

Women’s World Banking is een wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk die vrouwen met lage inkomens helpt toegang te verkrijgen tot de financiële hulpmiddelen die zij nodig hebben om een welvarender bestaan op te bouwen. Wij werken inmiddels al ruim 35 jaar samen met financiële instellingen om ze ervan te overtuigen dat het zinvol is in vrouwen te investeren – niet alleen als klanten, maar ook als leiders. Wij bieden die instellingen diepgaand marktonderzoek, duurzame financiële producten en consumentenvoorlichting om in de behoeften van vrouwen te kunnen voorzien.

Vrouwen zijn goede klanten die hun opbrengsten herinvesteren in hun gezin en gemeenschap. Toch zijn vrouwen een onderbediend marktsegment. Juist daarom bieden wij financiële instellingen overal ter wereld de middelen om dat segment verder te ontwikkelen. Wij verrichten marktonderzoek om inzicht te krijgen in het soort producten en informatie waar vrouwen in lageinkomensgroepen behoefte aan hebben, en ontwikkelen innovatieve en praktische methoden die instellingen kunnen toepassen om zaken te doen met vrouwen.

WAT WIJ DOEN

In haar streven om meer vrouwen uit lageinkomensgroepen dan ooit tevoren toegang te bieden tot financiële producten, werkt Women’s World Banking nauw samen met een wereldomspannend netwerk van 49 vooraanstaande microfinancieringsinstellingen in 31 landen. Op die manier creëren we nieuwe krediet-, spaar- en verzekeringsproducten die zijn afgestemd op de unieke behoeften van vrouwen. Elk lid van ons netwerk zet zich in om vrouwen te ondersteunen in hun rol als cliënten, vernieuwers en leiders. Women’s World Banking biedt vrouwen nieuwe mogelijkheden om een veiligheidsnet te creëren, en wel door een breder scala van financiële instellingen te laten zien hoe ze het traditionele bereik van microfinanciering kunnen uitbreiden met financiële producten als sparen en verzekeringen. Toch zijn nieuwe producten maar een deel van het verhaal. Dankzij technologische innovatie is het aantal vrouwen met toegang tot financiële producten gegroeid, en onderwijs is een kritieke factor als het gaat om het daadwerkelijk gebruik van nieuwe producten. Bij ons begint productontwerp altijd met gedegen research om inzicht te krijgen in het dagelijks leven van vrouwen. Op basis daarvan kan ons productontwikkelingsteam producten ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van vrouwen en tegelijkertijd ook duurzame waarde bieden voor de financiële instelling zelf. Samen met die financiële instelling zorgen we dat haar managementstructuur en infrastructuur geschikt zijn om zowel de lancering van nieuwe producten als het ontsluiten van een nieuw marktsegment te ondersteunen. Na de lancering van een product gebruiken we de ervaring die we daarbij hebben opgedaan om dat product ook bij andere instellingen elders in de wereld te introduceren. Dankzij dat wereldwijde bereik kunnen we steeds meer vrouwen in staat stellen zichzelf en hun gezin van een betere financiële toekomst te verzekeren.